Husets historie startet på begynnelsen av 1900 tallet. Huset ble opprinnelig bygget på Hovedøyen i Oslo, for
senere og bli flyttet til Tofte. I århundreskifte 1800 til 1900 tallet, ble det reist en rekke arbeiderboliger på Tofte i
takt med byggingen av cellulosefabrikkene. Bikuben ble en av disse, og var tilhørende for arbeiderne knyttet til
Hurum Fabrikker, også kjent som Sagene Fabrikker.

Husets pulserende liv gjorde at det fikk navnet Bikuben på folkemunne. De senere år har Bikuben vært internat for Stiftelsen Steinerskolen, som hadde videregående skole på Tofte en periode. Så ble huset tatt i privat eie, som privat bolig i noen år, før det i  2009 ble kjøpt av Espen Lundh. Bikuben var så igjennom en omfattende renovering og oppussing, og ble i 2010 igjen åpnet opp for folket for overnatting, kurs/konferanser og lokaler for ulike selskaper og minnesamvær. Høsten 2019 overtok nye eiere, Maj Back og Sveinung Tornås, med ønske om å utvikle det unike stedet videre. Store deler av huset har vært igjennom en ny omfattende renovering, både fellesareal og soverom - og stedet har fått navnet Villa Utsikten. 


 Bikuben fra ca. 1970