Husets historie startet på begynnelsen av 1900 tallet. Huset ble opprinnelig bygget på Hovedøyen i Oslo, for
senere og bli flyttet til Tofte. I århundreskifte 1800 til 1900 tallet, ble det reist en rekke arbeiderboliger på Tofte i
takt med byggingen av cellulosefabrikkene. Bikuben ble en av disse, og var tilhørende for arbeiderne knyttet til
Hurum Fabrikker, også kjent som Sagene Fabrikker.

Husets pulserende liv gjorde at det fikk navnet Bikuben på folkemunne. De senere år har Bikuben vært internat for Stiftelsen Steinerskolen, som hadde videregående skole på Tofte en periode. Så ble huset tatt i privat eie, som privat bolig i noen år, før det i  2009 ble kjøpt av Espen Lundh, som nå er eier av huset. Bikuben har vært gjennom en omfattende renovering og oppussing og fremstår i dag som et flott og velholdt hus. Våren 2010 ble Bikuben igjen åpnet opp for folket, og kan i dag tilby overnatting, kurs/konferanser og lokaler for ulike selskaper og minnesamvær.


 Bikuben fra ca. 1970